28 augusti 2010

Celebrating Autumn

Man förstår att hösten närmar sig när de sista grönsakerna plockas in från köksträdgården...
You realize that autumn is approaching when the last vegetables are harvested from the kitchen garden...

...och när björnbären mognar i skogen.
...and when the blackberries are ripening in the woods.

Man märker att hösten är nära när hundarnas tassar ständigt är blöta och smutsiga.
You notice that autumn is close by when the dogs' paws constantly are wet and dirty.

Man förstår att hösten är här när man ser skogsastrarna blommar för fullt...
You understand that autumn is here when you see the white Asters blooming like mad...

...och när rudbeckians blommor är stora som tefat.
...and when the Coneflowers are the size of a saucer. 

Man vet också att det är höst när floxens blommor börjar vissna medan kärleksörtens börjar blomma...
You also know that autumn is here when the Phloxes begin to wither while the Sedum starts blooming... 

...och när man upptäcker att det finns fler nypon än rosor på rosenbuskarna.
...and when you discover that there are more rose hips than roses on the rose shrubs.


22 augusti 2010

Two lovely discoveries

Jag vet inte hur många växter jag har planterat som inte har överlevt. Det gäller både frösådder och köpta eller fådda plantor. Jag glömmer bort var jag har planterat mina telningar också flyttar jag runt växter utan att tänka mig för... Jag har helt enkelt inte någon bra ordning i min trädgård. Så gissa om jag blev glad när jag hittade en frösådd Klematis integrifolia som blommade inne i Rose de Rescht!

I don't know how many plants I've planted that didn't survive. And that goes for both seedlings and plants. I tend to forget where I've placed the baby plants and then I start moving plants around the garden withut thinking... To be honest, I haven't got a proper orderliness in the garden. So can  you imagine how thrilled I was when I found a Clematis integrifolia, hidden inside the Rose de Rescht!Och inte nog med det - igår såg jag något lila som blommade under Therese Bugnet. Jag böjde mig ner och hittade Buddleja 'Ile de France' som jag planterade i höstas och som jag trodde var död. Jag känner mig riktigt rik!

As if that wasn't enough, yesterday I saw something purple blooming underneath Therese Bugnet. I bent down and found a Buddleia 'Ile de France' which I planted last autumn and thought I'd lost forever. I feel quite rich!
Nu är båda buskarna flyttade till säkrare platser...

Both shrubs are now safely planted elsewhere...

19 augusti 2010

Critters

Tittar man noga på blommorna i trädgården, så hittar man insekter som man aldrig sett förut. Åtminstone så gör jag det. Jag undrar hur många olika sorts insekter det kan vara som besöker vår trädgård under en sommar? Och vad är det för små krabater som huserar i dagliljorna?

If you look closer at the flowers in the garden, you'll find insects you've never seen before. At least I do. I wonder how many different insects might visit our garden during one summer? And what kind of critters are residing inside the daylilies?

15 augusti 2010

Beauty

Mongolisk näva / Geranium wlassovianum

 Rosenmalva / Malva alcea

Rudbeckia 'Magnus' / Echinacea purpurea


Beauty is worse than wine, it intoxicates both the holder and beholder.                                                                      Immermann


5 augusti 2010

Late Summer Blues

Det börjar kännas som om sommaren går mot sitt slut. Jo, jag vet - augusti månad har knappt börjat, men ändå... Sensommarblommorna har börjat blomma och nästa vecka börjar jag arbeta igen. -Vart tog sommaren vägen..?

It almost feels like Summer is over. Well, I know we're only at the beginning of August, but still... The late summer flowers have started to bloom and I go back to work next week. -Where did this summer go...?