17 september 2014

Visdomsonsdag

Valet till riksdagen är över. Vi är många som känner oss som förlorare. Men nu fortsätter kampen mot främlingsfientlighet.

The Swedish elections are over. We are many who feel like we lost. But the work against xenophobia continues.

Rasism existerar fortfarande. Men det är upp till oss att förbereda våra barn för vad de måste möta, och, förhoppningsvis, kommer vi att segra.

Rosa Parks


Racism is still with us. But it is up to us to prepare our children for what they have to meet, and, hopefully, we shall overcome.

Rosa Parks
15 september 2014

Giftigt

Liljekonvaljens frökapsel är lockande röd, men ack så giftig!

The seed pod of Lily of the valley is temptingly red, but very poisonous!13 september 2014

12 september 2014

Six word Friday

trådar som vävs i det tysta
börjar sakta sjunga när de berörs

threads that are woven in silence
begin to sing when tenderly touched


Carpe diem / Katarina

10 september 2014

Visdomsonsdag

Det pratas mycket om ekonomi och budget i valrörelsen, men egentligen borde det pratas om hur vårt jordklot och dess invånare mår.

On Sunday the Swedish people will vote for a new government. There's a lot of talk about economy and budget, but what we really should be talking about is our Planet and its inhabitants. 
Man kan inte uppnå en hållbar miljö och mänsklig utveckling utan att tillgodose de grundläggande behoven av hälsa och näring.
Gro Harlem BruntlandYou cannot achieve environmental security and human development without addressing the basic issues of health and nutrition.
Gro Harlem Brundtland
Carpe diem / Katarina

8 september 2014

På tröskeln mellan sommar och höst

Än surrar luften av insekter... Än finns det tid att njuta i solen...

There's still the buzzing sounds of insects...  There's still time to enjoy the sun...
Carpe diem / Katarina