1 oktober 2014

Visdomsonsdag
Utan förlåtelse, finns det ingen framtid.

Desmond TutuWithout forgiveness, there's no future.

Desmond Tutu