26 november 2014

Tid att bara vara
Jag är en bedjande ateist. När jag hör en ambulanssiren, ber jag om välsignelse för de människor som är i nöd, trots att jag vet att ingen lyssnar. Jag tror det bara är en vana av medveten närvaro.

Geraldine Brooks
I'm a praying atheist. When I hear an ambulance siren, I ask for a blessing for those people in trouble, knowing that no one's listening. I think it's just a habit of mindfulness.

Geraldine Brooks


Inga kommentarer :