24 maj 2014

Försommarens höjdpunkt

När trädpionen blommar med ett överflöd av gigantiska blommor, har försommaren nått sin absoluta höjdpunkt. Aldrig kunde jag drömma om att denna vilda skönhet skulle trivas så bra hos mig.

When the Tree Peony is blooming abundantly with gigantic flowers, summer has reached it's most precious time. So glad it likes it here.

Buskpion 'Rocks varietet' Paeonia suffroticosa v. spontanea

Inga kommentarer :