7 maj 2014

Visdomsonsdag # 20

Det viktiga är inte vad du tittar på, det är vad du ser. 
Henry David Thoreau

It's not what you look at that matters, it's what you see. 
Henry David Thoreau
Vad man lägger märke till när man tittar sig omkring, beror mycket på vilken sinnesstämning och vilken situation man befinner sig i. Rusar man omkring med andan i halsen har man ofta tunnelseende. Tar man sig däremot tid att stanna upp, kan en vanlig vitsippsbacke innehålla ett helt paradis.

What you notice when you look around, depends very much upon your state of mind and the situation itself. If you're in a hurry, you miss a lot. If, on the other hand, you slow down and really take a close look, a simple slope covered in Wood anemones might contain a paradise.


Lägg till din länk om du också gillar visdomsord!
Add your link if you're a fan of quotes!