4 juni 2014

Visdomsonsdag # 24 - Rädsla

Om man bara vågar öppna nya dörrar, kan det leda till något stort.


Rädsla är dumt. Och det är ånger också.
Marilyn Monroe
Fear is stupid. So are regrets.
Marilyn MonroeIf only you dare open new doors, something great could happen.


Ett citat och en bild som illustrerar citatet = visdomsonsdag. Varje onsdag, här på bloggen. Häng med, om du har lust! Nästa veckas tema är Kvinnor.

One quote and one picture to illustrate it = Wisdom Wednesday. Each Wednesday, here at Roses and stuff. Do join in! The theme of next week is Women.


2 kommentarer :

ulla laiho sa...

Det ser inbjudande ut med det varma ljuset där inne.

Anonym sa...

Jag har tänkt på något som jag läste, men minns inte ordalydelsen exakt.
Ungefär så här: "Jag är glad att jag inte är rädd för att vara rädd längre". Har ingen bild till det citatet.