11 juni 2014

Visdomsonsdag # 25 - Kvinnor

Paeonia 'Paula Fay'När jag tänker på hur kvinnor behandlas i en del länder, vill jag bara gråta. Som en ägodel som kan slängas bort eller dödas när hon inte gör som 'ägaren' säger... Mäns våld mot kvinnor finns också här och det måste vi få ett slut på!

When I think about how women are treated in certain countries, I feel like crying. As a piece of property to be disposed of - or killed - if she doesn't obey her 'master'... Men's violence against women exist here too and we need to put an end to that!
Och jag tycker att kvinnor har kommit väldigt långt, men de har en lång väg framför sig.

Lara Flynn Boyle


And I think women have come a very, very long way, but they have a long way to go.

Lara Flynn Boyle
Ett citat och en bild som illustrerar citatet = visdomsonsdag. Varje onsdag, här på bloggen. Häng med, om du har lust! Nästa veckas tema är Glädje.

One quote and one picture to illustrate it = Wisdom Wednesday. Each Wednesday, here at Roses and stuff. Do join in! The theme of next week is Happiness.


Inga kommentarer :